New Stay Smart Property Acquisition in Kungsör

Stay Smart har i maj 2023 förvärvat en före detta förskola av Kungsörs kommun. Bygglov har beviljats av kommunen att ställa om fastigheten till bostäder. Stay Smarts byggteam har börjat ombyggnationen till bostäder och bostäderna förväntas vara klara för uthyrning oktober 2023. Fastigheten kommer hyras ut som Longstay boende och företagsbostäder vilket blir det första i sitt slag i Kungsör. 

" Vi ser en stor potential i Kungsör som stad då det är en växande ort i Mälardalen. I och med detta förvärv blir vi först med att öppna ett Longstay boende och kunna erbjuda företag boende i Kungsör. Förvärvet av fastigheten är strategiskt korrekt för att fortstärka stärka vår dominans som det största och självklar valet som levarantör av möblerade företagsbostäder". 

Visa mer

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss!