Partners

Partnerskap och samarbeten

Genom att samarbeta med de mest framgångsrika och professionella företagen inom fastighets- och investeringssektorn har vi positionerat Stay Smart som en ledande aktör inom segmentet företagsbostäder i Sverige och Norden. Några viktiga fördelar med våra partnerskap är att de hjälper båda parter att öka kvaliteten och relevansen av det vi gör, de utvecklar och förstärker Stay Smarts nätverk av partners, de ökar vår kapacitet att arbeta gemensamt på olika affärsnivåer, de skapar fler aktiviteter och ger oss även en ökad och mer stabil uthyrningsgrad. I dag har vi partnerskap och samarbeten med några av Sveriges största och mest etablerade företag inom offentlig sektor. Statligt ägda fastighetsbolag, offentliga hälso- och omsorgsföretag, privata vårdföretag, nationalbanker, statliga banker och stora investeringsinstitut för att bara nämna några. Vi på Stay Smart är alltid öppna för att diskutera olika partnerskap och idéer som kan gynna vår verksamhet, samhället och miljön vi alla lever i.

Res:harmonics fastighetsförvaltningssystem integreras med Stay Smarts egna system för att ge fastighetsoperatörer för kortare och längre vistelser sömlös tillgång till kontrolllösningar för fastigheterna.


Besök hemsidan

Sweden Longstay är vår egen hyresverksamhet, en ledande företagsbostadsoperatör i Sverige. Njut av en bekväm och flexibel vistelse på våra boenden till ett rimligt pris!


Besök hemsidan

Hermelin Equity är ett investmentbolag inriktat på investeringar i mindre, onoterade svenska bolag där bolaget tar en aktiv roll i styrelsen.


Besök hemsidan

Stay Smart samarbetar med några av de ledande bankerna och finansinstituten i Sverige. Deras förmånliga lån hjälper vårt företag att växa och utvecklas.


Besök hemsidan

Sirvoy Booking System är ett molnbaserat Hospitality Management System som gör det möjligt för användare att ta emot och hantera bokningar från flera kanaler


Besök hemsidan

Fastighetsägarna är en branschorganisation som representerar över 15 000 medlemmar som äger antingen kommersiella eller flerbostadshus.


Besök hemsidan

Parakey tillhandahåller ett säkert och lättanvänt molnbaserat passagesystem som förvandlar smartphones till nycklar.


Besök hemsidan

Securitas AB är en ledande leverantör av säkerhets-, övervaknings- och patrulleringstjänster inklusive larmövervakning.


Besök hemsidan

Stay Smart har ett nära samarbete med flera av Sveriges kommuner och landsting kring olika boendelösningar.


Besök hemsidan

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss!