Här är du välkommen anmäla intresse att hyra lägenhet av oss på Stay Smart. Ange gärna vilken storlek av lägenhet du letar efter. Din eventuella max hyra, beskriv din familjesituation (hur många ni tänkter bo i lägenheten), nuvarande boendesituation, dina ekonomiska förutsättningar att kunna betala hyran dvs anställning, inkomster eller andra möljigheter till försörjning. 

Lämna så utförlig information som möjligt. Då blir sannolikheten större att vi kan hitta en lägenhet som passar dig. Genom att klicka på "Skicka-meddelande" knappen i formuläret godkänner du att Stay Smart AB har rätt att genomföra en kreditprövning av dig som potentiell hyresgäst.

Läs även vår uthyrningspolicy för mer information