Vår verksamhet

Kort om vår verksamhet

Fastighetsförvaltning och uthyrningsverksamhet

Stay Smart har tre huvudsakliga affärssegment: Fastighetsförvaltning, där Stay Smart äger och hyr ut fastigheter, och Uthyrning, där Stay Smart även driver uthyrningsverksamheten i fastigheterna bland annat under egna varumärket Sweden Longstay. Stay Smart har även ett internt fastighetsutvecklingsteam som bygger om, renoverar och utvecklar våra fastigheter.

Professionell personal och kollegor

Stay Smart har byggt upp ett team av erfarna och engagerade medarbetare som kompletterar varandra. Utöver det administrativa teamet har vi våra egna boendevärdar, fastighetsskötare, byggnadsarbetare och städpersonal, för att se till att vi följer företagets värderingar på alla nivåer och tillhandahåller kvalitet hela vägen till slutkunden. Detta optimerar också driften över tid.

Den senaste tekniken och IT-lösningarna

Stay Smart har investerat i den senaste tekniken både för kontorens och fastigheternas IT-system. Vi tror att den senaste automatiserade smarta tekniken kommer att ge en bättre kundupplevelse. Det kommer också att spara mycket tid för vår personal. Sist men inte minst kommer det att bidra till att göra våra fastigheter hållbara.

Integrerat PMS-system

Kopplar ihop alla våra verksamheter

Automatiserade digitala låssystem

Snabbare och smartare åtkomst

Proptech-utveckling

Kundtjänstapp

Fyra huvudsakliga intäktsströmmar

I de flesta av våra fastigheter är det vi själva som driver uthyrningsverksamheten. Vi har även fastigheter som vi hyr ut till andra operatörer.

Upplägget skapar förutsägbarhet med långsiktigt garanterade hyresintäkter, en trygghet för både företaget och dess investerare. Våra fyra huvudsakliga intäktsströmmar beskrivs kortfattat nedan.

Sweden Longstay

Sweden Longstay är Stay Smarts eget varumärke för vår uthyrningsverksamhet: en ledande leverantör av företagsbostäder med ett 20-tal anläggningar i olika städer runt om i Sverige. Mer info finns på www.swedenlongstay.se.


Besök hemsidan

Community Properties

Ett av våra segment är uthyrning av fastigheter som till övervägande del används av skattefinansierad verksamhet och är särskilt anpassade för samhällsservice, till exempel företag som arbetar med social infrastruktur.

Private Healthcare Providers

Ett annat segment är uthyrning av fastigheter till företag som erbjuder vård och behandling för individer med psykosociala problem och psykisk ohälsa, inklusive LSS-boenden.

Social Services

Stay Smart ger också kommuner tillgång till bostäder för utsatta grupper. Vi ser detta som ett sätt för oss att hjälpa samhället och ge tillbaka.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss!