Stay Smart Properties mål är att skapa ett tryggt, modernt, miljövänligt boende i trevliga miljöer.

Vi vill hyra ut till människor som visar ett personligt intresse och ansvar för sitt boende. Det innebär att vi med hänsyn till såväl kund som befintliga hyresgäster fäster stor vikt vid valet av kund.

Rätt kund till rätt bostad är grundtanken i vår uthyrning. Varje uthyrning skall leda till att hyresgästen uppfattar bostaden som prisvärd och att den motsvarar ställda krav på läge, storlek, standard och tillgång till förväntad service. Vi söker och väljer kunder som skall trivas och bo länge hos oss. 

Stay Smart Properties har ingen bostadskö utan en intressebank som bygger på att du är aktivt sökande. För att du ska kunna erbjudas en lägenhet måste du först anmäla dig som bostadssökande till vår intressebank via vår hemsida.

För att hyra bostad hos oss måste du vara minst 18 år. Din inkomst skall stå i rimlig proportion till hyran och kunna styrkas skriftligen.

Inkomst som godtas kan vara:

  • Lön från arbete, anställning eller egen näringsverksamhet
  • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
  • Studiemedel och/eller CSN-lån
  • Pension

Inkomst från kapital

 • Bostadsbidrag, bostadstillägg
 • Försörjningsstöd.
 • Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning

Vi tar alltid en kreditupplysning och förväntar oss goda referenser från tidigare hyresvärdar. Vi har samma förväntningar på de som redan bor hos oss idag som på dig som söker bostad. Vi prövar betalningsförmågan och inga återkommande störningar, betalningsanmärkningar eller hyresskulder får finnas.